28-12-2010

CUR's rapport

I oktober og november blev der gennemført en spørgeundersøgelse blandt MBU's ledere. Undersøgelsen blev foretaget af CUR (Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik) og de har udfærdiget en rapport på baggrund af spørgeundersøgelsen.

Spørgeundersøgelsen vil danne grundlag for det fremadrettede arbejde som styrelsen i MBU vi lave i det kommende år.

I første omgang vil vi invitere gæster med til vores styrelsesmøde i februar, hvor vi vil bruge tid på at tænke MBU's fremtid sammen, så styrelsen har nogle konkrete tanker at arbejde videre ud fra - tanker der skal prioriteres og gøres til handling.

Der er også mulighed for at det udviklingsarbejde som vi kommer frem til kan foregå i samarbejde med CUR. Det må tiden vise.

Du er velkommen til at hente rapporten og læse den. Måske kan den give dig nogle tanker til inspiration for det lokale lederabejde.