MBU i korte træk

Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) er en frikirkelig børne- og ungdomsorganisation.
Vores moderorganisation er Det Danske Missionsforbund.

MBUs formål
MBUs formål er at give kundskab i Guds Ord, om kristen tro og om kristent liv. Derigennem vil MBU føre børnene og de unge til at tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden.

MBU består af tre arbejdsgrene, der dækker følgende områder:
• Børnearbejde, som er for børn fra 3 til 14 år. Vi har bl.a. børneklubber, legestuer, fritidsklubber m.v.
• Spejderarbejde, som er for børn og unge fra 6 til 18 år. Vi har bæver, ulve, juniorspejdere, spejdere og seniorspejdere.
• Teenage og ungdomsarbejde, som er for unge fra 14 til 25 år. Vi har teenage- og ungdomsklubber m.v.

MBU støtter missionsprojekter i Ghana, Grønland, Rumænien, Thailand og Burma. MBU samarbejder også med søsterorganisationer i de nordiske lande.

MBUs landsledelse er Børne- og Ungdomsstyrelsen (BUS). BUS arbejder bl.a. med lederudvikling, lejre, mission, økonomi og koordinering af børne-, ungdom- og spejderarbejdet i MBU.

Missionsforbundets Børn og Unge
Borrevejlevej 26
4000 Roskilde
Tlf. 66 14 83 99
sekretariat(at)mbu.dk