Teenage- og ungdomsarbejdet

Missionsforbundets Børn og Unge, også kaldet MBU, består af aktive grupper som samler alle aktiviteter i alderen 0-25+ år. Her er blandt andet Ungdomsrådet, der varetager arbejdet med teenagers og unge på landsplan - men også lokalt. Vi koncentrerer os om teenagers og unge i alderen 13-25+ år, hvor vi ønsker at favne kristne såvel som ikke-kirkevante teenagers og unge.

Vi ønsker at skabe relationer og fællesskab gennem lejre, weekender, ledertræning og derigennem gøre Jesus kendt som en ven og frelser - og ikke kun en historisk person hængende på et kors. Vi ønsker at skabe relationer mennesker imellem – og mellem mennesker og Jesus.

Ungdomsrådet arbejder med 6 søjler:

 

Ledertræning

Vi brænder for at se nye ledere spire frem, blive udrustet, udfordret og vokse i den personlige tro. I MBU har vi Jeremias-kursus og LEAD, hvor vi inspirerer og udvikler teenagers og unge til at være ledere i forskellige aldre. Vi tror på at gennem disse tilbud, kan vi inspirere til den daglige gåtur med Gud, men også styrke dem og give dem high-fives som mennesker, der ønsker at lede og gå forrest både i samfundet, dagligdagen og kirken.

 

Lejre og weekender

I MBU er vi utroligt stolte af vores lejre og weekender, og den lejrkultur, der er i MBU. Vi mener, at det styrker teenagers og unges relationer både lokalt, men også på landsplan, ved at deltage i disse events og blive ladt op med energi og opmuntret. Der bliver hygget, undervist i tro og kristenlivet, holdt samlinger med lovsang og andagt, dyrket sport og spillet spil på mange niveauer. Vi mener at vores force er, at vi formår at favne og se behovet hos hver enkelt teenager og ung. Vi prioriterer både venskab mellem teenagers såvel som til ledere og køkkenfolk rigtig højt.

 

Motivere, inspirere og støtte de lokale menigheder

I MBU er vi meget interesseret i at følge de lokale menigheder i Det Danske Missionsforbund på tæt hold med støtte, opbakning og idéer til arbejdet med teenagers og unge lige netop dér, hvor menighederne er. Menighederne opfordres til at investere bøn, tid, økonomi og ressourcer til arbejdet med teenagers og unge. Vi ønsker at hjælpe de lokale børne- og ungdomsafdelinger med at få kontakt til ledere og andre grupper, være i forbøn, skabe udvikling, og også støtte økonomisk til arrangementer, gode tiltag og events.

 

Metoder, materialer og ressourcer

I MBU arbejder vi med at udvikle materialer, få idéer og finde ressourcer og ildsjæle til teenage- og ungdomsarbejdet både på landsplan, men især også lokalt.

 

Tværkirkeligt arbejde

Vi ønsker at skabe relationer mellem forskelligt kirkeligt teenage- og ungdomsarbejde på landsplan med lejre, via. erfaringsudveksling og ledertræning, men også at skabe fællesskab ude i lokalsamfundet kirkerne imellem. De seneste år har DDM og Baptisterne holdt deres årlige sommerstævner sammen. Samarbejdet mellem de to frikirkelige forbund er et samarbejde som Ungdomsrådet støtter op om og tager del i. I MBU samarbejder vi med BBU om Playground 2014, som er en sports- og musiklejr med henblik på at undervise og inspirere teenagers.

 

Diverse

Udover de nævnte søjler arbejder vi i Ungdomsrådet også med økonomi, skriver indlæg fra MBU til bagsiden af Magasinet, arbejder og diskuterer værdipapirerne fra MBU, snakker visioner og retning og udarbejder målsætninger. Udover alt det praktiske så beder vi sammen for de ting, der ligger os på sinde i forhold til Ungdomsrådets arbejde.

 

Ungdomsrådet består af 5 medlemmer og 1 ressource-person

Thomas Nissen Kolstad (Formand) – 22 62 26 41 – thomaskolstad(at)gmail.com

Camilla Johanne Ullemose Bonde-Nielsen – camillajohanne(at)gmail.com

Simon Haugegaard – hauge1511(at)gmail.com

Daniel Lundgaard – dllundgaard(at)gmail.com

Hannah Tinggaard Nielsen – hannah.tinggaard(at)gmail.com

Tobias Nissen – tobiasnissen(at)hotmail.com

Læs nyhedsbrevet:

Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.