• Admin

Velkommen til Den Røde Tråd

Hvordan hjælper ledere bedst muligt børn og unge med at udvikle sunde relationer til Gud, sin næste og sig selv?


Hvordan hjælper ledere bedst muligt børn og unge med at udvikle sunde relationer til Gud, sin næste og sig selv?

Og kan man synliggøre den sammenhæng der er mellem den nationale, den regionale og den lokale indsats. Det tror vi man kan, og vi kalder det for: Den Røde Tråd.


Hvad den Røde Tråd ikke er: Den Røde Tråd er ikke et system, men en oversigt.
- Når trådene samles, ser vi Kristus iblandt os

En oversigt over et teoretisk livsforløb fra man fødes til man flytter hjemmefra og stifter sin egen familie (fra 0-26 år). Den Røde Tråd kan altså ses som et kendetegn på Guds tilstedeværelse i alle menneskers liv.


Det er også en oversigt over sammenhængen mellem de mange tilbud der findes i BBU regi Nationalt og Lokalt gennem foreningslivet om menighedslivet. En forening er altid en del af helheden, og børn og unge er på vej i livet parallelt med vores tilbud. En leder er ikke alene, men en del af et netværk med mening og mål.


Den Røde Tråd er heller ikke en værdiskala, hvor de enkelte af livets mange trappetrin leder os op på en kvalitativ bedre livstilstand. Selvom det er sandt at vi udvikles og modnes som mennesker, kan et lille barn ha en lige så god tro, som en voksen kan. Her er altså ikke tale om trosudvikling, kvalitativt, men om at møde den enkelte på det niveau vi nu engang befinder os. Vi forsøger altså ikke at bevæge mennesker hen til et afgørende møde med Gud, men vi påpeger kærligt hvor vi allerede ser Gud tilstedeværende. Det skaber naturligvis erkendelse og erfaring, og forhåbentligvis en taknemmelighed, robusthed, og en personlig beslutning om at leve et liv i erkendelse af evangeliet om Kristus. Vi bliver altså ikke bedre mennesker i et kristent fællesskab, vores tro udvikles ikke fra skrøbelig til stærk, men vi holdes fastere sammen af kærlighedens bånd, mens vi gradvist erkender vores skrøbelighed, og hans styrke.

  • Facebook - Hvid Circle
  • Instagram - Hvid Circle

© 2018 MBU| Borrevejlevej 26 | 4000 Roskilde | Tlf. 40163199 | CVR 11118976 | Konto nr.: 2374 0809387429|

Persondatapolitik | Cookiepolitik