Støtte

Lokalforeninger i MBU skal have de bedste muligheder for at kunne lave spændende aktiviteter for medlemmerne og derfor er det muligt for lokalforeningerne at søge støtte i 3 forskellige puljer. De to første uddeles af BUS og den tredje støtte mulighed er Ungdomsrådets lejrstøtte.

Hvis du har spørgsmål til vores støttepuljer eller er i tvivl om, hvilken du vil søge, så skriv til MBU formand Daniel Lundgaard: formand@mbu.dk eller kontakt MBU's sekretariat: sekretariat@mbu.dk eller: 40163199

Fælles krav

For begge støttepuljer der uddeles af BUS er der følgende betingelser:

 • Der skal fremsendes et budget

 • Der skal følge en 3-5 linjers formålsbeskrivelse med ansøgningen

 • Der skal sendes en 3-5 linjers beskrivelse/rapport om hvordan aktiviteten/initiativet bringer merværdi senest en måned efter afholdelse for at få udbetalt støtten

 • Støttemodtagere skal præsentere projektet eller aktiviteten og hvad pengene er gået til på årsmødet

 • Ansøgninger bliver behandlet 2 gange om året. Frister for ansøgning er: 1. februar og 1. august.

 

Udover de to støttepuljer, som BUS uddeler, så er der tre lejrstøtte ordninger, som hhv. Ungdomsrådet, Børnerådet og Spejderrådet uddeler.​

 

Støtte til eksisterende aktivitet

Der gives op til 10.000 ud fra følgende betingelser:

 • Aktiviteten skal bidrage til MBUs aktiviteter

 • Aktiviteten skal skabe merværdi for igangværende aktivitet

 • Aktiviteten skal højne kvaliteten og direkte associeres med vores menigheder, begivenheder eller udrustnings aktiviteter

 • Der gives som udgangspunkt maks. 50% af omkostningerne til aktiviteten

 

Støtte til nye initiativer

Der gives op til 20.000 ud fra følgende betingelser:

 • Ansøgningen skal søges af en af MBUs lokalforeninger

 • Initiativet skal være målrettet børn og unge i menighederne

 • Der gives op til 100% af udgifterne, investeringsniveauet vurderes på baggrund af outreach og nuværende aktivitetsniveau

 

 

Ungdomsrådets lejrstøtte

Du kan søge ungdomsrådets lejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i MBU regi, lokalt eller nationalt, for unge mellem 13 og 30 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

 

 

Børnerådets lejrstøtte

Du kan søge børnerådets lejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i MBU lokalt eller nationalt, for børn mellem 0 og 12 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

 

Spejderrådets lejrstøtte

Du kan søge spejderrådets lejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i MBU lokalt eller nationalt. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

 • Facebook - Hvid Circle
 • YouTube - Hvid Circle
 • Instagram - Hvid Circle

© 2018 MBU| Borrevejlevej 26 | 4000 Roskilde | Tlf. 40163199 | CVR 11118976 | Konto nr.: 2374 0809387429|

Persondatapolitik | Cookiepolitik