Støtte

Alle lokalforeninger i MBU har muligheden for at få støtte til spændende nye eller eksisterende aktiviteter og derfor er det muligt at søge støtte i 3 forskellige puljer. De to første uddeles af Børne og Ungdomsstyrelsen (BUS) og den tredje støtte mulighed er vores lejrstøtte.

Hvis du har spørgsmål til vores støttepuljer eller er i tvivl om, hvilken du vil søge, så skriv til MBU formand Daniel Lundgaard: formand@mbu.dk eller kontakt MBU's sekretariat: sekretariat@mbu.dk eller: 40163199

Fælles krav

For alle støttepuljer der uddeles af MBU er der følgende betingelser:

 • I skal fremsende et enkelt budget, med de udgifter der vil være i forbindelse med projektet

 • Der skal følge en 3-5 linjers beskrivelse af formålet sammen med ansøgningen

 • Der skal sendes en 3-5 linjers rapport/beskrivelse af aktiviteten/initiativet senest en måned efter afholdelse for at få udbetalt støtten. Teksten vil blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • 2-4 billeder med tilladelse til at blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • Støttemodtagere skal præsentere projektet eller aktiviteten og hvad pengene er gået til på årsmødet

 • Aktiviteten foregår som et partnerskab mellem MBU og lokalforeningen. Derfor skal dette være fremhævet på invitationer og annoncer. Eksempel: ”I samarbejde med MBU [+ MBUs logo]”.

 • Ansøgninger bliver behandlet 2 gange om året.

 

Frister for ansøgning

1. februar og

1. august.

 

Udover de to støttepuljer, som BUS uddeler, så er der tre lejrstøtte ordninger, som hhv. Ungdomsrådet, Børnerådet og Spejderrådet uddeler.​

Støtte til eksisterende aktivitet

Der gives op til 10.000 ud fra følgende betingelser:

 • Aktiviteten skal bidrage til MBUs aktiviteter

 • Aktiviteten skal skabe merværdi for igangværende aktivitet

 • Aktiviteten skal højne kvaliteten og direkte associeres med vores menigheder, begivenheder eller udrustnings aktiviteter

 • Der gives som udgangspunkt maks. 50% af omkostningerne til aktiviteten

Støtte til nye initiativer

Der gives op til 20.000 ud fra følgende betingelser:

 • Ansøgningen skal søges af en af MBUs lokalforeninger

 • Initiativet skal være målrettet børn og unge i menighederne

 • Der gives op til 100% af udgifterne, investeringsniveauet vurderes på baggrund af outreach og nuværende aktivitetsniveau

Ungdomsrådets lejrstøtte

Du kan søge ungdomsrådets lejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i MBU regi, lokalt eller nationalt, for unge mellem 13 og 30 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

Børnerådets lejrstøtte

Du kan søge børnerådets lejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i MBU lokalt eller nationalt, for børn mellem 0 og 12 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

Spejderrådets lejrstøtte

Du kan søge spejderrådets lejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i MBU lokalt eller nationalt. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

 • Facebook - Hvid Circle
 • Instagram - Hvid Circle

© 2018 MBU| Borrevejlevej 26 | 4000 Roskilde | Tlf. 40163199 | CVR 11118976 | Konto nr.: 2374 6266185888

Persondatapolitik | Cookiepolitik